Over
CI-Engineers b.v

CI-Engineers is een jong civiel technisch ingenieursbureau gespecialiseerd in infrastructurele werken.

Over CI Engineers

CI-Engineers is een jong civiel technisch ingenieursbureau gespecialiseerd in infrastructurele werken. U kunt bij CI-Engineers terecht voor het aanbieding-, voorbereiding-, en uitvoeringontwerp alsmede de uitvoering en begeleiding bij de realisatie van het complete project. We treden op als adviseur van de opdrachtgever. Als onderdeel van een ontwerpteam begrijpt CI-Engineers dat het om meer gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp. Onze specialisten zijn bedreven in het samenwerken binnen het project en brengen het project tot een hoogwaardig en kwalitatief goed eindresultaat. CI-Engineers heeft Constructieve Veiligheid en de borging daarvan hoog in het vaandel staan.
Bedrijfsfilosofie
Wij willen ons werk goed doen, naar tevredenheid van opdrachtgever, architect en zijn adviseurs.

Dit staat omschreven in onze beleidsdoelstelling. Zo willen wij een relatie met onze opdrachtgevers of architecten opbouwen en daarmee de continuïteit van ons bureau waarborgen.

Personeel en Opleiding
CI-Engineers wordt gedragen door de medewerkers die actief zijn op basis van de visie van de directie. De organisatie bestaat uit een mix van ervaren en jonge mensen.

Binnen ons bedrijf bestaan goede mogelijkheden voor de medewerkers om hun kennis verder uit te breiden. Daarmee kunnen wij de kwaliteit in ons advieswerk waarborgen.

Klantgericht
Voor ieder project vormt het vertrouwen en een goede relatie de juiste basis voor een succesvolle realisatie van het werk. CI-Engineers zal in iedere fase, van het binnen halen van een tender, de engineering, tot aan de uiteindelijke oplevering, het project begeleiden en ondersteunen zoals u dat gewend bent. Daarom hechten onze medewerkers grote waarde aan een goed contact tussen alle partijen en ons bureau.

Er kan al jaren worden gerekend op constante kwaliteit van het werk en betrokkenheid van onze medewerkers bij (grote) projecten.

Kwaliteit (ISO)
CI-Engineers zit op dit moment in een traject om te komen tot ISO certificatie van de organisatie. Dit traject zal in de loop van 2020 zijn afgerond. Wij verwachten dat de kwaliteit van ons advieswerk hierdoor zal toenemen.

De medewerkers worden nauw betrokken in dit proces. Ook nu al hebben we periodiek constructeurs- en modelleurs (tekenaars) vergaderingen waar met elkaar kennis wordt gedeeld door middel van lezingen.

Kwaliteit is een belangrijke pijler van ons bureau. Een groot deel van onze opdrachten zijn vervolgopdrachten van vaste relaties. Dit resultaat is natuurlijk alleen mogelijk door ruim aandacht te besteden aan kwaliteit, inventiviteit, creativiteit en een goede communicatie met alle betrokkenen.

Intern kwaliteitssysteem
De werkzaamheden die door ons bureau worden uitgevoerd, zullen we organiseren en controleren met behulp van het in ontwikkeling zijnde interne kwaliteitssysteem.

Alle afspraken die een relatie hebben met kwaliteit zullen worden vastgelegd in het door ons zelf te ontwikkelen ‘Handboek Kwaliteitszorg’. Dit systeem is gebaseerd op de richtlijnen zoals vastgesteld in ‘NEN-EN-ISO 9001:2015, adviseren en ontwerpen inzake bouwconstructies’.

Voor ieder project wordt een projectgebonden dossier aangelegd waarin alle specifieke gegevens met betrekking tot het project worden vastgelegd. Dit projectplan zal worden opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de senior adviseur van het interne projectteam. Alle relevante gegevens omtrent het project worden hierin vastgelegd zodat het hele interne projectteam te allen tijde volledig op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

BIM
De meeste tekenaars in dienst bij CI-Engineers zijn BIM-modelleur.

De hiervoor benodigde integrale en geïntegreerde werkwijze is gericht op samenwerking vanaf het vroegste moment in het ontwerpproces. Door het gebruik van de juiste software en door informatie centraal op te slaan, kunnen alle betrokken partijen op een gestructureerde manier hun expertise en kennis delen en wordt optimale communicatie gefaciliteerd.

Efficiënt
CI-Engineers legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit. Onze adviezen, berekeningen en tekeningen zijn de opmaat naar een verantwoorde constructie. Wij zoeken naar de economisch meest gunstige oplossing voor het project zonder hierbij de aspecten van de bouw en het gewenste eindresultaat uit het oog te verliezen. De lange ervaring van onze medewerkers met bouwbedrijven maakt dat wij als geen ander precies weten hoe het product afgeleverd moet worden.
Flexibel
Het bouwproces staat vaak onder tijdsdruk. Onze gedreven specialisten hebben brede kennis en ervaring op civieltechnisch gebied, waardoor zij snel en flexibel kunnen reageren. Deze expertise vormt een belangrijke basis voor een efficiënt bouwproces.

Met onze kantoren in ’lage loon landen’ kan CI-Engineers zich nog sneller en flexibeler opstellen en direct starten met levering van ontwerpwerk als het noodzakelijk is.

Kostenbewust
Al tijdens het ontwerpen staat de praktische uitvoerbaarheid voorop. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van een advies dat ook daadwerkelijk te realiseren is. CI-Engineers zoekt hierbij altijd naar het meest efficiënte ontwerp. Daarbij wordt het bouwproces zo optimaal mogelijk gefaseerd. Kortom een praktisch maakbaar ontwerp.

Schiphol juni 2020