Over CI Engineers

CI-Engineers is een jong civiel technisch ingenieursbureau gespecialiseerd in infrastructurele werken. U kunt bij CI-Engineers terecht voor het aanbieding-, voorbereiding-, en uitvoeringontwerp alsmede de uitvoering en begeleiding bij de realisatie van het complete project. We treden op als adviseur van de opdrachtgever. Als onderdeel van een ontwerpteam begrijpt CI-Engineers dat het om meer gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp. Onze specialisten zijn bedreven in het samenwerken binnen het project en brengen het project tot een hoogwaardig en kwalitatief goed eindresultaat. CI-Engineers heeft Constructieve Veiligheid en de borging daarvan hoog in het vaandel staan.

Onze Aanpak volgens DNR-2011

Bij CI-Engineers geloven we in een gestructureerde en professionele aanpak. Daarom voeren we al onze opdrachten uit volgens de richtlijnen van DNR-2011 juli 2013. Hiermee zorgen we voor heldere afspraken, transparante processen en duidelijke communicatie gedurende het gehele project. We begrijpen dat succes voortkomt uit een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, en ons gebruik van DNR-2011 helpt ons dit te bereiken.

Kennisdeling en Opleiding

CI-Engineers wordt gedragen door de medewerkers die actief zijn op basis van de visie van de directie. De organisatie bestaat uit een mix van ervaren en jonge mensen.

Binnen ons bedrijf bestaan goede mogelijkheden voor de medewerkers om hun kennis verder uit te breiden. We bieden intern cursussen aan en hebben een kennisplatform specifiek gericht op engineers en modelleurs binnen ons bedrijf. Hiermee stimuleren we voortdurende groei en verbetering, wat uiteindelijk leidt tot nog hoogwaardiger product en ontwikkeling van onze mensen.

Klantgericht
Voor ieder project vormt het vertrouwen en een goede relatie de juiste basis voor een succesvolle realisatie van het werk. CI-Engineers zal in iedere fase, van het binnen halen van een tender, de engineering, tot aan de uiteindelijke oplevering, het project begeleiden en ondersteunen zoals u dat gewend bent. Daarom hechten onze medewerkers grote waarde aan een goed contact tussen alle partijen en ons bureau.

Er kan al jaren worden gerekend op constante kwaliteit van het werk en betrokkenheid van onze medewerkers bij (grote) projecten.

Kwaliteit Gewaarborgd door ISO-9001 Certificering

Bij CI-Engineers staat kwaliteit centraal in alles wat we doen. Daarom zijn we er trots op te vermelden dat we ISO-9001 gecertificeerd zijn. Onze toewijding aan kwaliteit wordt ondersteund door ons interne kwaliteitssysteem, gebaseerd op de richtlijnen van NEN-EN-ISO 9001:2015. We streven ernaar om voortdurend onze dienstverlening te verbeteren en te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en klanttevredenheid.

Intern kwaliteitssysteem
De werkzaamheden die door ons bureau worden uitgevoerd, zullen we organiseren en controleren met behulp van het in ontwikkeling zijnde interne kwaliteitssysteem.

Alle afspraken die een relatie hebben met kwaliteit zullen worden vastgelegd in het door ons zelf te ontwikkelen ‘Handboek Kwaliteitszorg’. Dit systeem is gebaseerd op de richtlijnen zoals vastgesteld in ‘NEN-EN-ISO 9001:2015, adviseren en ontwerpen inzake bouwconstructies’.

Voor ieder project wordt een projectgebonden dossier aangelegd waarin alle specifieke gegevens met betrekking tot het project worden vastgelegd. Dit projectplan zal worden opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de senior adviseur van het interne projectteam. Alle relevante gegevens omtrent het project worden hierin vastgelegd zodat het hele interne projectteam te allen tijde volledig op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Uitgerust met Eigen Programmatuur en AEC Collection Software

Bij CI-Engineers zijn we uitgerust met de nieuwste technologieën om uw project tot leven te brengen. We beschikken over onze eigen appraratuur, waaronder laptops en andere essentiële programmatuur. Dit stelt ons in staat om naadloos te werken en gebruik te maken van de krachtige AEC Collection-software, waaronder toonaangevende tools zoals Revit, Autocad en meer.
Hierdoor kunnen we uw projecten efficiënt ontwerpen, plannen en realiseren, terwijl we de hoogste standaarden van precisie en innovatie handhaven.

Bovendien ontwikkelen we intern hulpmiddelen in Python voor onze programmatuur, die door onze mensen gebruikt worden. Dit versterkt onze mogelijkheden en draagt bij aan een nog efficiëntere projectuitvoering.

Efficiënt
CI-Engineers legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit. Onze adviezen, berekeningen en tekeningen zijn de opmaat naar een verantwoorde constructie. Wij zoeken naar de economisch meest gunstige oplossing voor het project zonder hierbij de aspecten van de bouw en het gewenste eindresultaat uit het oog te verliezen. De lange ervaring van onze medewerkers met bouwbedrijven maakt dat wij als geen ander precies weten hoe het product afgeleverd moet worden.
Flexibel
Het bouwproces staat vaak onder tijdsdruk. Onze gedreven specialisten hebben brede kennis en ervaring op civieltechnisch gebied, waardoor zij snel en flexibel kunnen reageren. Deze expertise vormt een belangrijke basis voor een efficiënt bouwproces.

Met onze kantoren in ’lage loon landen’ kan CI-Engineers zich nog sneller en flexibeler opstellen en direct starten met levering van ontwerpwerk als het noodzakelijk is.

Kostenbewust

Al tijdens het ontwerpen staat de praktische uitvoerbaarheid voorop. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van een advies dat ook daadwerkelijk te realiseren is. CI-Engineers zoekt hierbij altijd naar het meest efficiënte ontwerp. Daarbij wordt het bouwproces zo optimaal mogelijk gefaseerd. Kortom een praktisch maakbaar ontwerp.