Privacy Statement van
CI-Engineers b.v

CI-engineers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CI-engineers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CI-engineers verstrekt.

CI-engineers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw (zakelijk) telefoonnummer
• Uw (zakelijk) e-mailadres
• Uw IP-adres

CI-engineers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan CI-engineers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

CI-engineers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. CI-engineers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van CI-engineers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
CI-engineers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

CI-engineers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CI-engineers bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan CI-engineers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CI-engineers heeft hier geen invloed op. CI-engineers heeft Google geen toestemming gegeven om via CI-engineers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@CI-Engineers.com.
CI-engineers reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CI-engineers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CI-engineers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CI-engineers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CI-engineers op via info@ci-engineers.com.

www.ci-engineers.nl is een website van CI-engineers.

CI-ENGINEERS is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Evert van de Beekstraat 104
Postcode 1118 CN Schiphol
KvK-nummer: 68882718
Telefoon: 020 799 1761
E-mailadres: info@ci-engineers.com

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. CI-engineers behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Zonder nadrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming mag niets van deze website worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CI-engineers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.