Reconstructie N211 Wippolderlaan

Reconstructie N211 Wippolderlaan

De reconstructie van de N211 Wippolderlaan wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Westlandse Entree. Dit samenwerkingsverband van aannemers richt zich op het verbeteren van verkeersdoorstroming, veiligheid en duurzaamheid in de regio. Als een belangrijke...
Brandbestrijdingssysteem Argent Energy

Brandbestrijdingssysteem Argent Energy

In opdracht van Argent Energy werkt CI-Engineers aan een nieuw te bouwen fundering voor een pomphuis. Dit pomphuis heeft aan weerszijden een opslagtank voor water dat in geval van een calamiteit gebruikt kan worden als bluswater.   Het bedrijf Argent Energy...
Kademuurbouw Amaliahaven

Kademuurbouw Amaliahaven

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op...
Amstel Hotel Kademuur Stabilisatie

Amstel Hotel Kademuur Stabilisatie

De stad Amsterdam wordt geconfronteerd met een areaal van kades dat niet is ontworpen op de huidige, te hoge belastingen. Van veel bruggen en kademuren is onbekend in welke staat ze zijn en welke belastingen ze nog aan kunnen. Particuliere eigenaren die volgens het...
biobrandstoffen faciliteit Shell

biobrandstoffen faciliteit Shell

CI-Engineers is verheugd te melden dat we momenteel samenwerken met Worley aan een innovatief project voor Shell in Pernis, waarbij we een geavanceerde installatie ontwerpen en realiseren voor de productie van biobrandstoffen uit hernieuwbare bronnen. De installatie...