Herstel Kademuren Amsterdam

Herstel Kademuren Amsterdam

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water. De vele bruggen en kademuren verbinden de wijken en buurten met elkaar, en geven de stad karakter. Maar honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Om...
Selectieve Onttrekking IJmuiden

Selectieve Onttrekking IJmuiden

Sinds november 2021 werk CI-Engineers aan een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomex in IJmuiden. Het is een soort (zoutwater)brievenbus. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater stroomt het door een opening onderin de constructie terug naar zee....
Fietsenstalling IJboulevard 2022

Fietsenstalling IJboulevard 2022

De Ondergrondse fietsenstalling IJboulevaard wordt gerealiseerd om zoveel mogelijk fietsen rond Centraal Station Amsterdam van het maaiveld te halen. In het IJ komt onder het water een fietsenstalling met plek voor 4000 fietsen. Hier kun je straks de eerste 24 uur...
Kademuurbouw Amaliahaven

Kademuurbouw Amaliahaven

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op...
RijnlandRoute

RijnlandRoute

Onderdeel van de RijnlandRoute is het realiseren van het deelproject ‘RijnlandRoute N206 ir. G. Tjalma-weg’. Dit is een belangrijke oost-westverbinding in de regio Holland Rijnland. Het tracé loopt van het kruis-punt N206-N441 aan de westzijde tot en met de...