Amstel Hotel Kademuur Stabilisatie

Opdrachtgever
Intercontinental Amstel Amsterdam
Bouwcombinatie

De stad Amsterdam wordt geconfronteerd met een areaal van kades dat niet is ontworpen op de huidige, te hoge belastingen. Van veel bruggen en kademuren is onbekend in welke staat ze zijn en welke belastingen ze nog aan kunnen. Particuliere eigenaren die volgens het kadaster kademuren in eigendom hebben, dienen zelf zorg te dragen voor het onderhoud van deze kademuren.

 

Op dit moment loopt er onderzoek naar de staat van de kademuur achter het Amstel Hotel, waar recentelijk zinkgaten geconstateerd zijn. Dit zou kunnen wijzen op uitspoeling van de grond. Hoogstwaarschijnlijk zal de aannemer de uitgespoelde ruimte onder de kademuurfundering opvullen met Buoycrete (een oplossing van Boskalis), een innovatief lichtgewicht groutmengsel met hoge druksterkte en welke onder water gewichtsloos is. Na het opvullen is de kademuur stabiel en is acuut instortingsgevaar verholpen.

 

De werkzaamheden voor deze methode kunnen vanaf het water gedaan worden, er is daardoor beperkte werkruimte nodig. Het toepassen van Buoycrete biedt nog meer voordelen, zoals:

– de bereikbaarheid die behouden blijft

– er is geen drooglegging of bemaling nodig

– er zullen geen trillingswerkzaamheden zijn

– (monumentale) bomen blijven behouden

– het historisch karakter blijft behouden.

 

De rol die CI-Engineers speelt, is bemiddeling tussen de opdrachtgever en alle partijen, onder andere de aannemer, die een rol spelen bij het onderzoek en de uitvoering van deze werkzaamheden. Op deze manier werken wij toe naar een veilige leefomgeving.