Blankenburgverbinding

Opdrachtgever
RIJKSWATERSTAAT
Bouwcombinatie
BAAK

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van groot economisch belang, echter komt deze steeds meer onder druk te staan door de overvolle wegen.

Om dus de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische activiteiten in de toekomst te kunnen garanderen is de Blankenburgverbinding nodig. In opdracht van Rijkswaterstaat zullen de A20 en de A15 met elkaar verbonden worden middels een nieuwe snelweg, de A24.

Dit wordt gedaan d.m.v een tunnelverbinding onder het Scheur die de twee oevers met elkaar verbindt. Ook wordt er een landtunnel gerealiseerd genaamd de Hollandtunnel.

CI-Engineers verzorgt bij dit project de raakvlaktekeningen voor de TTI (Tunnel Technische Installaties)

en ook de civiele vormtekeningen zodat alle installaties op de juiste plek terechtkomen. Ook ontwerpt CI onder andere de aanvullende onderdelen ten behoeve van de uitvoering.