Herstel Kademuren Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Bouwcombinatie
IBA

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water. De vele bruggen en kademuren verbinden de wijken en buurten met elkaar, en geven de stad karakter. Maar honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, worden deze nu vervangen.

De opgave is groot en complex, de aanpak neemt vele jaren in beslag en vraagt veel van de stad. Maar het biedt ook kansen voor de toekomst. Zoals het vernieuwen en vergroenen van kades en straten, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Of het verminderen van de overlast van het zware vrachtverkeer door meer vervoer over water te stimuleren – zoals dat een paar 100 jaar geleden ook ging.

Grote en langjarige opgave

Veel bruggen en kademuren, velen meer dan 100 jaar oud,  zijn niet ontworpen voor de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig. Daarnaast is de afgelopen decennia vooral reactief beheer voor bruggen en kademuren uitgevoerd. Dit zorgt voor een grote opgave om op korte termijn de veiligheid te borgen en tegelijkertijd de kennis over de staat van de bruggen en kademuren te vergroten.

Om het achterstallig onderhoud niet verder op te laten lopen moeten we ook meer bruggen en kademuren vernieuwen dan voorheen. Bij het bepalen van de volgorde kijken we niet alleen naar de staat van de constructie maar ook de bereikbaarheid van de stad.

Het plan gaat ervan uit dat de komende 10 jaar ruim 200km gefundeerde kademuren en 800 bruggen te vernieuwd zullen worden.

CI-Engineers helpt dit plan te realiseren en is met haar medewerkers gestart met het herstellen en vernieuwen van de kademuren en bruggen, door het maken van nieuwe Revit-modellen.