Kademuurbouw Amaliahaven

Opdrachtgever
Port of Rotterdam
Bouwcombinatie
HOCHTIEF, Ballast Nedam & Van Oord

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op Maasvlakte II.

Het project omvat de realisatie van:
2400 meter diepzeekade, waarvan 575 meter optioneel;
Overgangsconstructies van de bestaande diepwandconstructies naar de nieuw te bouwen combiwand constructies;
310 meter binnenvaartkade aan de kopse kant van de Prinses Amaliahaven, waarvan 150 meter optioneel;
360 meter grondkeringen/vleugelwanden;
Vrij baggeren voor de kademuren;
Lokaal aanbrengen van bodembescherming tot NAP -22m; 2550 m (waarvan 725 m optioneel) achterkraanbaan gefundeerd op palen, inclusief overgang naar de bestaande op staal gefundeerde achterkraanbanen.

CI-Engineers ondersteunt het team werkvoorbereiders met het modelleren van de tijdelijke hulpconstructies. Daarnaast verzorgen wij het realiseren van de bouwplaat tekeningen.

De containerterminals APM Terminals en RWG zijn actief in de Princess Amaliahaven, met respectievelijk 1.500 en 1.700 meter kade. De bouw van nieuwe diepzee- en binnenvaartsteigers stelt deze bedrijven in staat de andere sites rond deze haven verder te ontwikkelen. De potentiële extra stroom containers die de groei van de terminals kan genereren, is ongeveer 4 miljoen TEU. Dit is een toename van de capaciteit van ongeveer 25% ten opzichte van het jaartotaal voor 2020 (14,3 miljoen TEU). Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft de Havenschap Rotterdam het project gegund aan het bouwconsortium van HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2021 begonnen en zullen naar verwachting ongeveer 2,5 jaar duren.

Het project omvat onder meer de bouw van:

* 1.825 meter diepzeekade met een hoogte van 29 meter

* 160 meter binnenvaartkade

* 360 meter keerwanden

* Baggeren van de kade tot een diepte van 20 meter onder zeeniveau

* Een 1,8 kilometer lange kranenspoor, gefundeerd op palen, over welke de achterpoten van de toekomstige containerkranen zullen rijden.

CI-Engineers is bezig met het waarborgen van de voldoende draagkracht van de palen (die deel uitmaken van de combiwanden) die als onderdeel van de kade worden geïnstalleerd, rekening houdend met de variaties in de grondgesteldheid.