Leuvekolk Vispassage

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Bouwcombinatie

De Leuvekolk (uitloper van de Rotte, ten noorden van de Blaak) ondergaat een metamorfose. Langs het water komen een ligweide, meer groen en een afmeerplek voor kano’s.

Een waterinlaat zorgt voor toevoer van vers zoet water in de Leuvekolk. En vissen kunnen dankzij een vispassage van en naar de Nieuwe Maas trekken. De werkzaamheden zijn in februari 2019 begonnen en in 2023 afgerond.

De inlaat voor zoet water vanuit de Nieuwe Maas was als eerste aan de beurt. Hiervoor is een bestaande, ongebruikte leiding – gelegen onder de Blaak en Plein 1940 – gerepareerd. Een extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft er ook in periodes van droogte voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

CI-Engineers is sinds 6 september 2021 bezig met de vispassage. Vissen kunnen daardoor van de Nieuwe Maas naar de Rotte zwemmen, en andersom. De trek van zout naar zoet water is voor vissoorten zoals de glasaal en de stekelbaars cruciaal. Ook zorgt een vrije doorgang voor een gezonde visstand.  Vissen krijgen in de Leuvekolk te maken met een sterke stroming. En ook met een wisselend verschil in waterpeil tot ruim 1 meter. Met de vispassage kunnen zij dit hoogteverschil overbruggen en wordt de stroming afgezwakt.

De passage bestaat uit aaneengeschakelde betonnen bassins. Elk bassin ligt telkens 6 centimeter hoger of lager. Daardoor kunnen vissen over de bodem van het bassin omhoog ‘klimmen’ of afdalen. Zij komen via luwten in de hoeken van het bassin automatisch terecht bij de opening naar het volgende bassin. De klim of afdaling wordt even onderbroken in een van de rustbassins. CI-Engineers houdt zich bezig met het uitwerken van de vorm- en wapeningstekeningen