Nieuwe Afsluitdijk

Opdrachtgever
RIJKSWATERSTAAT
Bouwcombinatie
LEVVEL

Als primaire waterkering voldoet de afsluitdijk niet meer aan de gestelde eisen voor de waterveiligheid in Nederland. Als gevolg van de stijgende zeespiegel en hogere piekafvoeren van de rivieren is er een grotere waterafvoercapaciteit nodig zodat het waterpeil in het IJsselmeer beter te beheersen is. Om dit te kunnen bereiken wordt het bestaande spuisluizen complex bij Den Oever versterkt en wordt de waterafvoercapaciteit vergroot door extra spuisluizen in het bestaande spuisluizen complex toe te voegen. Ook zullen er bij Den Oever aan weerzijde van de spuisluizen een pomp groep komen, gevoed door een grote zonnecollectoren weide, om het overtollige water uit het IJsselmeer naar zee te pompen. Vanwege de benodigde scheepvaart capaciteit zal bij Kornwerderzand een vernieuwde bredere schutsluis gemaakt worden.

Het dijklichaam zal versterkt worden naar een ‘overslag bestendige dijk’ en de dijkbekleding wordt vervangen door speciaal ontwikkelde betonblokken, Levvel blokken. Om trekvissen van zout naar zoet water en andersom te kunnen laten zwemmen komt er een vismigratie rivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De ambitie is om de afsluitdijk energie neutraal op te leveren. Het project is in 2018 van start gegaan en zal eind 2022 gereed moeten zijn. CI-Engineers heeft tijdens de Tender fase bij het winnende consortium aan de uitbreiding en versterking van het bestaande spuisluizen complex bij Den Oever meegeholpen. Alle werkterrein inrichting tekeningen zijn door CI-Engineers gemaakt.

Op dit moment werkt CI-Engineers bij Den Oever aan de uitbreiding en versterking van het bestaande spuisluizen complex en verzorgt hiervoor het 3 D model ook maakt CI-Engineers de berekeningen voor de vloeren, de pijlers en geleide rails voor de nieuwe schuiven in deze spuisluizen. Tevens schrijft CI-Engineers een handleidingmemo voor de nieuwe spuischuiven. Voor de pompgroep bij Den Oever maakt CI-Engineers de berekeningen van de terugslagkleppen en de krooshekken voor de pompen.

CI-Engineers maakt ook de berekening van de gehele te vernieuwen schutsluis in Kornwerderzand inclusief de deur nissen, railbalken deurkassen, vleugelwanden en de technische ruimte.