Oosterweelverbinding

Opdrachtgever
RINKONIEN
Bouwcombinatie
LANTIS

De Oosterweelverbinding is een nieuwe weg tussen de linker- en rechteroever van de Schelde die de Antwerpse ring moet sluiten. Voor het grootste gedeelte zal de weg uit tunnels bestaan, onder de Schelde maar ook onder delen van de stad en het Albertkanaal.

Op rechteroever zal het tunnelcomplex aansluiten op de huidige ring bij het Sportpaleis. Zo kunnen we in de toekomst vanuit Knokke en Gent rechtstreeks – zonder gebruik te maken van de Kennedytunnel – doorrijden naar o.a. Antwerpen en Breda.

Het project is opgesplitst in vijf delen.

Deel 1 – Linkeroever:
De knoop van de E34 met de R1 in Sint-Anna-Linkeroever en de aansluitingen van de R1 met de E17 – vlak bij de Kennedytunnel – worden compleet herbouwd; de linkse opritten bij de Kennedytunnel verdwijnen.
Deel 2 – De nieuwe Scheldetunnel:
Die wordt 1,8 kilometer lang en zal drie rijstroken in beide richtingen tellen. Er komt ook een zes meter brede fietstunnel.
Deel 3 – Het Oosterweelknooppunt:
Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt de Scheldetunnel weer aan de oppervlakte; daar worden dan op- en afritten gebouwd die de tunnel verbinden met de Scheldelaan en de Oosterweelsteenweg.
Deel 4 – Vier gestapelde tunnels onder het Albertkanaal:
Het nieuwe stuk ring duikt voorbij het Oosterweelknooppunt weer onder water; dit keer gesplitst in twee tunnels van telkens twee rijstroken; één tunnel geeft dan toegang tot de R1 richting Breda, de andere richting Hasselt. In de rijrichting van rechteroever naar Linkeroever komen twee gelijkaardige tunnels, vier in totaal dus.
Deel 5 – Viaduct Merksem afbreken en de bestaande ring tussen Deurne en Merksem volledig herbouwen: De kanaaltunnels worden aangesloten op de bestaande ring aan het Sportpaleis. Daarom verdwijnt het viaduct van Merksem en wordt de hele R1 tussen Merksem en Deurne “verdiept” aangelegd. De bestaande op- en afritten in Merksem en Deurne blijven bestaan, maar worden met de rest van de ring volledig herbouwd.

De Revit modelleurs van CI-Engineers hebben in het verleden al werkzaamheden verricht voor de Linkeroever.

Momenteel werken we aan de R1-Noord waar de snelweg wordt afgebroken en een tijdelijke bypass(voor wel 10 jaar) wordt gebouwd. Op deze manier is er genoeg ruimte om het nieuwe deel van de ring ondergronds te kunnen aanleggen. CI-Engineers is voornamelijk betrokken bij de tijdelijke bypass.

Het Oosterweelproject kost miljarden euro’s en is bijzonder complex. Het gaat niet alleen om het bouwen van een nieuwe ring. Omdat de nieuwe ring onder en door delen van een dichtbebouwd stedelijk gebied loopt, werkt de overheid met tunnels, sleuven en overkappingen en richt ze ook de publieke ruimte in de buurt van de ring opnieuw in. Dat kost tijd. Volgens de huidige planning is het project pas afgerond in 2030