Oosterweelverbinding

Opdrachtgever
Lantis
Bouwcombinatie
RHDHV

Werknemers van CI-engineers zijn al enige tijd betrokken bij het Oosterweelproject, een grootschalige onderneming die bedoeld is om de mobiliteit rond Antwerpen ingrijpend te verbeteren. Het project bestaat uit het creëren van een nieuwe verbindingsweg tussen de linker- en rechteroever van de Schelde, die een cruciale ontbrekende schakel in de Antwerpse ring zal vormen.

In de beginfase van onze betrokkenheid bij het project hebben we ons gericht op de Zinktunnel bij de Scheldetunnel(2), waar we geavanceerde technieken in Revit hebben toegepast voor het ontwerpen van wapeningstekeningen. We hebben ook Dynamo scripts ingezet voor het automatiseren van processen zoals nummering en het genereren van buigstaten. Dit deel van het project omvatte de constructie van de Zinktunnel, bestaande uit acht segmenten die elk weer onderverdeeld zijn in moten van 20 meter, welke gebouwd werden in een dok in Zeebrugge en later naar Antwerpen vervoerd zullen worden.

Recentelijk is onze focus verschoven naar OKA(3B) binnen het Oosterweelproject, met name het OKAZ-segment. Hier zijn we betrokken bij het complexe proces van het gefaseerd slopen van bruggen over het Albertkanaal en de vervanging door tunnelbuizen. Onze huidige werkzaamheden richten zich op de voorbereidingen voor de bouw van de tunnelbuizen, zoals CB-wanden, diepwanden en groutankers.

Het project is verdeeld in vijf delen, waaronder de nieuwe Scheldetunnel die 1,8 kilometer lang zal zijn met drie rijstroken in elke richting en een fietstunnel. Het zal aansluiten op de bestaande ring bij het Sportpaleis en maakt het mogelijk om vanuit Knokke en Gent rechtstreeks naar onder andere Antwerpen en Breda te rijden.

Naar verwachting zal het project aflopen in 2030.