OVT Zuid

Opdrachtgever
Het Rijk, Provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, Prorail en de Gemeente Amsterdam
Bouwcombinatie
Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis en Van Gelder)

De Zuidas in Amsterdam is een belangrijke OV hub voor de regio Amsterdam. Om in de toekomst de grote stroom reizigers aan te kunnen, wordt de bestaande Minervapassage in Station Amsterdam Zuid aangepast en wordt een nieuwe passage ontworpen en gebouwd genaamd de Brittenpassage.

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid heeft de opdracht om de bestaande metrodekken te slopen en nieuwe metrodekken voor zowel de Minervapassage, de Brittenpassage en de metrodekken ter hoogte van de Parnassusweg te ontwerpen en te bouwen.

Vanuit CI-Engineers zijn modelleurs, constructeurs en een werkvoorbereider werkzaam op dit project. Zij berekenen en modelleren de nieuw te bouwen metrodekken, landhoofden, funderingsconstructies en grondwerk voor het uitvoeringsontwerp. Tevens wordt door CI-Engineers gewerkt aan het ontwerp van de tijdelijke constructies, zoals de tijdelijke kappen van de Minervapassage en de tijdelijke constructies voor het inschuiven van het dek bij de passage Vivaldi. Ook is er een site-engineering team dat onder leiding van een van onze CI-collega’s vraagstukken oplost die tijdens de bouw naar voren komen.