Reconstructie N211 Wippolderlaan

Opdrachtgever
Bouwcombinatie
Mobilis

De reconstructie van de N211 Wippolderlaan wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Westlandse Entree. Dit samenwerkingsverband van aannemers richt zich op het verbeteren van verkeersdoorstroming, veiligheid en duurzaamheid in de regio. Als een belangrijke verkeersader tussen steden en gemeenschappen speelt de N211 een cruciale rol in het regionale verkeersnetwerk.

Het project omvat diverse ingrepen, zoals wegverbreding, kruispunt herinrichtingen, en verbeterde fietspaden. CI-Engineers houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising op de Wippolderlaan. Dit omvat een verdiepte ligging met een 2×2 baans weg van ca. 600m, een voorgespannen dek en een vloerconstructie bestaande uit deels betonmoten en folie.