RijnlandRoute

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Bouwcombinatie
Boskalis

Onderdeel van de RijnlandRoute is het realiseren van het deelproject ‘RijnlandRoute N206 ir. G. Tjalma-weg’. Dit is een belangrijke oost-westverbinding in de regio Holland Rijnland. Het tracé loopt van het kruis-punt N206-N441 aan de westzijde tot en met de Torenvlietbrug aan de oostzijde. Het betreft een groten-deels verdiepte ligging, waarover meerdere ontsluitingen zijn opgenomen.

De werkzaamheden bestaan globaal uit het ontwerpen, realiseren en onderhouden van:
Het bestaande tracé uitbreiden van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken en opwaarderen tot een stroomweg waarbij deze grotendeels half verdiept wordt aangelegd;
Een tweede Torenvlietbrug als vaste brug met 3 rijstroken naast de bestaande brug realiseren inclusief aanpassen van het natte profiel;
De bestaande Torenvlietbrug niet-beweegbaar maken;
Een tweetal ongelijkvloerse aansluitingen (Valkenburg II en Valkenburg III) realiseren;
De weg is voorbereid op de bestemming en realisatie van de HOV/R-net busbaan aan de zuidzijde
Een rotonde bij de aansluiting met de Voorschoterweg;
Een snelfietsroute en parkzone aan de noordzijde van de weg.

CI-Engineering is betrokken geweest bij het UO-ontwerp van KW06, KW03 Pompkelder en de parkbruggen. Met name het optimaliseren van het Uitvoeringsontwerp.
Bij het optimaliseren van het UO is uitgebreid gebruik gemaakt van 3d simulaties voor complexe detaillering en SCIA-Engineer voor het optimaliseren en vereenvoudiging van wapeningsdetails.

Onze betrokken tekenaar Danny zegt er het volgende over:
Met plezier heb ik dit UO-ontwerp afgemaakt i.s.m. Constructeur Sander. De foto is genomen vanaf de Hofvlietweg vlak nadat de constructie voltooid was, dus puur het kunstwerk en asfaltgedeelt in zijn pure vorm, wat ik het mooiste moment vind voor een foto!
Ik ben nu nog bezig met asbuiltwerk voor Civiel en GWW en hoop dit af te ronden in februari.