Verbreding A27

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Bouwcombinatie
Ballast-Nedam en Fluor

De A27 staat al jaren in de top van de filelijsten en wordt daarom verbreed. CI-Engineers bij is betrokken is het zuidelijk deel van het project.

Projectteam ALSÉÉN (combinatie Ballast-Nedam en Fluor) heeft de opdracht gekregen voor dit deel.

 

Er wordt gewerkt volgens de twee-fasen aanpak. Het project kent namelijk vele risico’s en onzekerheden: het gaat om een lang tracé (40km), met bruggen die dringend moeten worden vernieuwd en werkzaamheden die voor een lange tijd veel hinder kunnen veroorzaken.

Daarnaast spelen ook de onvoorspelbare prijsontwikkelingen in de bouw en schaarste aan gekwalificeerd personeel mee. De aanpak betekent dat ALSÉÉN in de eerste fase het ontwerp maakt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarbij wordt ook de benodigde techniek en de beste bouwmethode verkend.

Op deze manier wordt gewerkt aan een doordacht ontwerp en een goede planning, maar ook aan een betrouwbare definitieve prijsvorming en een goede risicoverdeling en kostenbeheersing. Dit doen we om de uitvoering (de 2e fase) zo voorspelbaar en beheersbaar mogelijk te laten verlopen.

 

In dit deel liggen ook 2 grote bruggen; de Keizersveerbrug en de Merwedebrug. Beide bruggen zijn nodig aan vervanging toe en worden dan ook geheel vervangen.

 

Naast de verbreding van 40 km snelweg wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, worden de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen vervangen en wordt een aansluiting gemaakt voor het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

 

Vooralsnog liggen de werkzaamheden van CI-Engineers erin om de bestaande viaducten in model te zetten (alle tekeningen dateren van 1974). Daar wordt dan een schetsontwerp op aangevuld in het kader van de 2-fasen aanpak. In september moet dat gereed zijn en dan worden knopen doorgehakt omtrent het verdere ontwerp.