Verbreding en verdieping A9 Badhoevedorp

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Bouwcombinatie
VeenIX

Op dinsdag 9 juni verstrekte Rijkswaterstaat (RWS) het zogeheten ‘Aanvangscertificaat’ aan bouwcombinatie VeenIX. Dit betekent dat er buiten kan worden gewerkt aan het project. Met een prijskaartje van meer dan €700 miljoen is de uitbreiding van de A9 een van Nederlands grootste infrastructuurprojecten voor de komende jaren.

Als onderdeel van het traject Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) verbreedt Rijkswaterstaat de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht en legt een wisselbaan aan.

Het traject tussen Schiphol-Amsterdam-Almere is volgens RWS een van de drukste verbindingen van Nederland en de afgelopen jaren liep de filedruk op. Dit deed de regering besluiten tot een grootschalige weguitbreiding, bestaande uit vijf fases. Na eerder onder meer het traject tussen Diemen en Almere (A1) en de A6 naar/van Almere te hebben verbreed, was het nu de beurt aan de vijfde en laatste fase: de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht.

Een onderdeel van dit project is de constructie van de ‘Bomenbrug’ bij Amstelveen Stadshart. Deze fiets- en voetgangersbrug, gemodelleerd door CI-engineers, wordt gekenmerkt door zijn uitdagende vormen en harmonieuze integratie met de omgeving, inclusief rijke vegetatie en bomen.

Sommige van de bestaande structuren worden  gerenoveerd, andere vervangen. Ook zal er 14 kilometer aan geluidsschermen worden geplaatst. Inbegrepen is het 14 jaar onderhoud na oplevering van het project. Bij Amstelveen wordt de A9 over 1,6 kilometer verdiept aangelegd en komen drie overkappingen met groenvoorzieningen zodat inwoners van Amstelveen kunnen genieten van een park in plaats van een snelweg. De verdiepingen zijn te vinden bij:

  • Oude Dorp (Amsterdamseweg)
  • Stadshart (Keizer Karelweg)
  • Meander (Bovenlandpad)

Markante onderdelen op het tracé zijn de Schipholbrug – een dubbele basculebrug – die moet worden verbreed. Dan is er de verdiepte ligging Amstelveen; een ruim anderhalve kilometer lange waterdichte bakconstructie met drie overkappingen: twee van 250 meter en een van 85 meter. Daarnaast zijn er elf viaducten die vervangen of verbreed moeten worden. Er is een verdiepte ligging Holendrecht, een ruim 400 meter lange verdiepte ligging met zo’n 100 meter overkapping, geluidsschermen, duikers, bruggen voor langzaam verkeer, etc.

Het project wordt uitgevoerd in vijf fasen. Er is sprake van veel onderliggend wegennet, watergangen en dergelijke. Die moeten worden aangepast. Een complicerende factor is de slechte grondgesteldheid. Zettingen tot ongeveer 3 meter en lange consolidatietijden zijn extra uitdagingen. Tijdens de tender werd waarde gehecht aan een zo hindervrij mogelijke oplossing, met volop hergebruik en minimaal materiaalgebruik, VVU-vrije verkeersdoorstroming en robuuste oplossingen.

Projectbureau VeenIX is verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie. CI-engineers heeft in nauw samenwerking met VeenIX verantwoordelijkheid genomen voor het ontwerp van secties van de luifels, verdiepte delen, geluidschermen en bestaande structuren.