Vernieuwde N31

Opdrachtgever
RIJKSWATERSTAAT, PROVINCIE FRIESLAND EN DE GEMEENTE HARLINGEN
Bouwcombinatie
BALLAST NEDAM

De vernieuwde N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden die loopt via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Friesland te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen met totaal vijf nieuwe viaducten en komt grotendeels verdiept te liggen ‘open bak’ op 5 meter onder het maaiveld.

De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal bij Harlingen in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers’ gekruist, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. CI-Engineers heeft tijdens het uitvoeringontwerp voor de viaducten en de ‘open bak’ het tekenwerk voor de pompkelders verzorgd.