Zuidasdok

Opdrachtgever
RIJKSWATERSTAAT, DE GEMEENTE AMSTERDAM, PRO RAIL, PROVINCIE NOORD HOLLAND EN DE VERVOERREGIO AMSTERDAM
Bouwcombinatie
HEIJMANS FLUOR EN HOCHTIEF

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland, bedoeld om de bereikbaarheid van de Zuid as en de noordelijke randstad over de weg en met het openbaar te verbeteren en bedoeld om het fors aantal toenemende aantal reizigers te kunnen blijven verwerken in de toekomst. Zuidasdok speelt zich met name af in het hart van de Amsterdamse Zuid as, maar doorkruist ook de stadsdelen Oost en West. Het project omvat de verbreding van vier naar zes rijstroken per rijrichting en het ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid in twee tunnels tussen de verkeersknooppunten Amstel en de Nieuwe meer.

Door de Rijksweg A10 Zuid ondergronds te brengen ontstaat er ruimte om het station Amstel Zuid te vernieuwen en uit te breiden bovendien komt er zo ruimte beschikbaar om het stationsgebied opnieuw her in te richten. In deze herinrichting kan de bestaande Minervapassage bij het station twee keer zo breed worden en ontstaat er ruimte voor een tweede passage, de Brittenpassage.

In het project worden ook de verkeersknooppunten Amstel en Nieuwe Meer heringericht. De voorbereidende werkzaamheden voor het project Zuidasdok zijn in 2018 van start gegaan, in 2019 start de daadwerkelijke bouw en in 2028 moet het project gereed zijn. CI-Engineers modelleert in Revit 3D het dragende gedeelte van het spoor voor zowel de Minervapassage als de Brittenpassage. In dit model leggen wij de landhoofden, steunpunten, paalfundaties, troggen en plaatbruggen voor de metro viaducten en treinviaducten vast.