sectoren

CI-Engineers adviseert in verschillende sectoren voor een diversiteit aan klanten. Gezien onze ruime ervaring en brede kennis binnen deze sectoren kunnen wij hoogwaardig technische oplossingen en diensten aanbieden.

 

Tunnels en overspanningen

Of het nu om een landtunnel, boortunnel of een zinktunnel gaat, CI-Engineers levert kennis en expertise voor iedere soort tunnel voor weg- en/of railverkeer. Van de inpassing binnen het landschap via het ontwerp tot het organiseren en begeleiden van de bouw. Door onze betrokkenheid bij talloze grote en kleine projecten hebben we veel kennis op het gebied van ondergronds bouwen opgedaan.

Een tunnel of onderdoorgang wordt gebouwd om afstanden te verkleinen of dient om kruisende verkeersstromen te ontvlechten. Indien er sprake is van een knellende situatie, vraagt het ontwerp van deze kruisingen om speciale aandacht voor de huidige verkeersstromen. Het in fasen opdelen van projecten en innovaties welke leiden tot kortere bouwtijden maken dan vaak het verschil. Onze aanpak is gericht op uitvoerbaarheid en houdt rekening met beide aspecten.

Aquaducten

We komen ze steeds vaker tegen in het Nederlandse landschap; het aquaduct. De waterweg kruist een verkeersweg bovenlangs. Het voordeel van een aquaduct ten opzichte van een brug is dat het verkeer op water en weg elkaar ongehinderd kunnen kruisen. De hogere aanlegkosten zijn natuurlijk een nadeel. Een 'bak' welke geplaatst is in een verdiepte ligging vormt de basis van het ontwerp van een aquaduct. De breedte van de waterweg maakt dat de tunnel doorgaans kort is. Dit maakt een aquaduct vaak tot een complex ontwerp, aangezien er met diverse factoren rekening moet worden gehouden. CI-Engineers heeft al diverse malen gewerkt aan het constructieve ontwerp van aquaducten binnen Nederland.

Bruggen

Bruggen of kunstwerken vormen een belangrijk onderdeel in de Nederlandse infrastructuur. Omdat een brug niet alleen functioneel moet zijn, maar ook onderdeel uitmaakt van het landschap, verdienen bruggen veel aandacht.

CI-Engineers zoekt steeds naar het optimale constructieprincipe en de meest geschikte bouwwijze voor de specifieke locatie. Het streven naar een onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige vormgeving is daarnaast één van de primaire kenmerken van CI-Engineers. We werken met u samen als ontwerpende partij maar ook als adviseur.