AFSLUITDIJK

ZUIDASDOK

RIJNLAND ROUTE

Op de Afsluitdijk wordt het bestaande spuisluizen complex bij Den Oever versterkt en wordt de waterafvoercapaciteit vergroot door extra spuisluizen in het bestaande spuisluizen complex toe te voegen.

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland, bedoeld om de bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke randstad over de weg en met het openbaar te verbeteren.

De Rijnland route is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost de huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland.